Over Diederik Dewitte

Diederik Dewitte is geboren te Geraardsbergen . Zijn vader was een kunstminnende apotheker en een verdienstelijk pasteltekenaar. Zijn oom, de geneesheer A. Broeckaert was een fervente kunstverzamelaar van de Latemse school ,Brusselmans, Jacob Smits, Rik Wouters  en vele anderen. Vader en oom wekten de belangstelling van Diederik voor de beeldende kunst.

Diederik Dewitte houdt van het leven, mensen en kleuren maar heeft ook de kleine en grote drama's van het  leven leren kennen. Hij haatte scholen ,maar studeerde altijd . Hij haat jobs maar werkt altijd.

Hij verbleef , reisde en werkte in Spanje, Luxemburg, Nederland, Mexico, Cyprus, Angola, Cuba en de Verenigde Staten.

Op dit ogenblik werkt hij In Antwerpen .